Matematika II (funkce dvou proměnných, integrály a jeho aplikace, diferenciální rovnice)

Definiční obor funkce dvou proměnných (sada příkladů s výsledky)
Parciální derivace, tečná rovina, lokální extrémy (sada příkladů s výsledky)
Přehled vzorců pro integraci
Výpočet integrálů - přímá metoda (sada příkladů s výsledky)
Výpočet integrálů - per partes, substituce, rozklad (sada příkladů s výsledky)
Integrace metodou per partes (řešené příklady)
Integrace substituční metodou (řešené příklady)
Vzorce pro geometrické aplikace integrálu
Aplikace určitého integrálu (sada příkladů s výsledky)
Jakou metodou mám řešit integrál? (příklady na neurčitý integrál, bez výsledků)
Diferenciální rovnice 1. řádu (sada příkladů s výsledky)
Diferenciální rovnice - úvod (řešené příklady)
Diferenciální rovnice 2. řádu (sada příkladů s výsledky)
Diferecniální rovnice 1. řádu se separovatelnými proměnnými (řešené příklady)
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu (řešené příklady)
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty (řešené příklady)
 
 
Powered by Phoca Download