2018/19

  V každém termínu jsme vždy vybrali typické příklady na konkrétní zkoušková témata. 


Dobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali principy práce s diferenciálními rovnicemi...

V rámci tohoto zbrusu nového tutoriálu jsme oslovili zejména ty, kteří se chtějí dozvědět něco nad rámec základních kurzů matematiky.

Ve třech různých termínech jsme nabídli inovaci loňského tutoriálu na téma integračních metod.

Třídenní školení tutorů a organizátorů Support Center vedené Davidem Bowersem, ředitelem anglického projektu Sigma Network - síť Support Center spoujících přes 80 univerzit napříč celou Anglií a Walesem.

25.1. se do akce Den otevřených dveří zapojili i naši studenti.

Dobrovolný seminář pro studenty všech fakult VŠB-TUO...

Na akci Zlepši si techniku s VŠB  se u jednoho stánku sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům 'Jak matematik vidí svět' a to jak pomocí neeuklidovské geometrie lze vytvořit trojúhelník, který má všech tři vnitřní úhly pravé.

Dobrovolný seminář z deskriptivní geometrie pro studenty všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 2. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště.

Na akci Art & Science se pod jedním stanem sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům, jak lze pomocí jednoduché matematické struktury vytvořit téměř umělecké dílo.

Návštěvy webu

DnesDnes36
TýdenTýden255
MěsicMěsic500
CelkemCelkem122741