2016/17

Otevření MSC se zúčastnilo nejen velké množství studentů, ale také vedoucí Katedry matematiky a deskriptivní geometrie pan doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. a prorektor pro studium, pan prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.

Návštěvy webu

DnesDnes13
TýdenTýden123
MěsicMěsic3099
CelkemCelkem98045