2021/22

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Opakování učiva ke zkoušce z  Matematiky I. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: inverzní matice a maticové rovnice.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: lineární algebra.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali kótovanému promítání a topografické plochám. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně diferenciální rovnice 2. řádu. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: užití derivace.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně diferenciální rovnice 2. řádu. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně diferenciální rovnice 1. řádu. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně diferenciální rovnice 1. řádu. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali kótovanému promítání, topografické plochám a průsečíky přímek s tělesy (plochou). Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: derivace složené funkce jedné proměnné.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali kótovanému promítání, topografické plochám a řezům těles (ploch) rovinou. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Tutoriál z Matematiky II na téma Nevlastní integrál připravily Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně integrální počet. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: derivace funkce jedné proměnné.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Opakování učiva Matematiky II. Téma on-line hodiny bylo opakování integrace funkce jedné proměnné a diferenciální počet funkce dvou proměnných.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně geometrické aplikace určitého integrálu. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně integrace per partes, substituční metodou a rozklad na parciální zlomky. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně integrace per partes a substituční metodou. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně parciální derivace a integrace per partes. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali kótovanému promítání - otáčení roviny do průmětny. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: vlastnosti funkce jedné proměnné.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně definiční obor funkcí dvou proměnných a integrace podle základních vzorců. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali hyperbole a parabole. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Předzkouškový tutoriál z Matematiky I připravili Jan Kotůlek a Tomáš Riemel.

Návštěvy webu

DnesDnes45
TýdenTýden264
MěsicMěsic509
CelkemCelkem122750