2020/21

Na hodině jsme se věnovali šroubovici a šroubovým plochám. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme s 3 studenty opakovali vše na zkoušku z Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme s 2 studenty opakovali vše na zkoušku z Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme s 10 studenty opakovali vše na zkoušku z Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na online lekci jsme s 9 studenty opakovali vše na zkoušku z Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Opakování učiva Matematiky I.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na online lekci jsme s 27 studenty opakovali vše na zkoušku z Matematiky II. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.

Na lekci jsme opakovali učivo ke zkoušce. Zúčastnilo se 17 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na hodině jsme se věnovali kótovanému promítání. a topografickým plochám. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme opakovali diferenciální rovnice. Zúčastnilo se 22 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali analytické geometrii.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme počítali lineární diferenciální rovnice druhého řádu. Zúčastnilo se 22 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na hodině jsme se věnovali kótovanému promítání. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme počítali lineární diferenciální rovnice prvního řádu. Zúčastnilo se 27 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali lineární algebře a opakování limit.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme počítali separovatelné diferenciální rovnice. Zúčastnilo se 22 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na hodině jsme se věnovali kótovanému promítání. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme počítali parciální derivace a hledali extrémy funkce dvou proměnných. Zúčastnilo se 18 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali lineární algebře.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme počítali určitý integrál a jeho aplikace. Zúčastnilo se 18 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na hodině jsme se věnovali hyperbole a parabole. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme určovali definiční obor funkcí dvou proměnných a počítali parciální derivace. Zúčastnilo se 28 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali užití derivace.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme počítali určitý integrál a jeho aplikace. Zúčastnilo se 23 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na hodině jsme se věnovali tématu: Kótované promítání - řez na válci. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme se věnovali metodám výpočtu neurčitého a určitého integrálu. Zúčastnilo se 39 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme počítali derivace a jejich užití.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme integrovali substituční metodou a pomocí per partes. Zúčastnilo se 31 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Na hodině jsme se věnovali tématu: Mongeova projekce - konstrukce tělesa s podstavou v obecné rovině. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.

Na lekci jsme integrovali podle vzorců. Zúčastnilo se 16 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.

Návštěvy webu

DnesDnes35
TýdenTýden254
MěsicMěsic499
CelkemCelkem122740