Opakovací lekce ze středoškolské matematiky

pondělí 26. 9., 18:00-19:30,  on-line
Množinové operace. Úpravy složených zlomků.

Připoj se k opakovací lekci

Rozvrh Math Support Centre na všech pobočkách

  • UK201 (hlavní areál VŠB, místnost ve spojovací chodbě mezi knihovnou a aulou)
  • FAST (budova na Ludvíka Podéště, učebna H501)
  • FBI (budova na Lumírově, učebna LUMB105),
  • on-line (odkaz na připojení u dané konzultace nebo lekce přímo v rozvrhu)

Návštěvy webu

DnesDnes70
TýdenTýden70
MěsicMěsic2579