Rozvrh     Tutoři    Akce    Tutoriály     Materiály     Kontakt

Jak se zorientovat v prostoru?

Víš, jak napsat rovnici přímky nebo roviny?
Umíš najít jejich vzájemnou polohu?
Přijď, zlepšíš si geometrickou představivost!
Budeme nejen počítat, ale i modelovat pomocí programu GeoGebra.

Tutoriál z analytické geometrie pro studenty 1. ročníků

čtvrtek 12. 12. v 10:45, pátek 13. 12. v 10:45, pondělí 16. 12. ve 12:30, úterý 17. 12. ve 12:30, NK201

Rozvrh Math Support Centre - NK201

Konzultace na Ludvíka Podéště (FAST)

místnost H501

Tutoři: pedagogové Dagmar Dlouhá, Jiří Doležal, Jitka Krčková, Kateřina Kozlová, Radomír Paláček, studentská tutorka Beáta Orišková

  • každé úterý11:30 - 13:00 - Jiří Doležal - ZM, DG - Pozor! Koná se v učebně LPOI502
  • každou středu - 9:45 - 11:15 - Jitka Krčková - ZM, M1, M2, PaSt, MIV (dvojný, trojný, křivkový integrál) 
  • každou středu - 13:00 - 14:30 - Dagmar Dlouhá + Beáta Orišková - ZM, M1, M2, DG
  • každý pátek - 9:00 - 10:30 - Radomír Paláček - ZM, M1, M2 PaSt.

Konzultace na Lumírova (FBI)

místnost LUMD308

Tutoři: Kateřina Kozlová, Arnošt Žídekstudentský tutor Martin Blahetek

  • každé úterý - 12:30 - 14:00 - Arnošt Žídek + Martin Blahetek - ZM, MI, MII, MIV (dvojný, trojný, křivkový integrál, řady)
  • každé úterý - 14:15 - 15:45 - Kateřina Kozlová - ZM, MI, MII