Akce

Na akci Zlepši si techniku s VŠB  se u jednoho stánku sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům 'Jak matematik vidí svět' a to jak pomocí neeuklidovské geometrie lze vytvořit trojúhelník, který má všech tři vnitřní úhly pravé.

Dobrovolný seminář z deskriptivní geometrie pro studenty všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 2. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště.

Na akci Art & Science se pod jedním stanem sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům, jak lze pomocí jednoduché matematické struktury vytvořit téměř umělecké dílo.

Téma: Jak mám vyřešit tuto diferenciální rovnici?
Dobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali principy práce s diferenciálními rovnicemi...

Téma: Jakou metodou mám vypočítat tento integrál?
Dobrovolný seminář, kde bylo studentům vysvětlováno, nejen jak se s jednotlivými integračními metodami pracuje, ale hlavně jak poznat, kdy použít kterých integračních metod...

Akce pořádaná u příležitosti mezinárodního dne čísla sloužící k propagaci MSC...