Akce

Třídenní školení tutorů a organizátorů Support Center vedené Davidem Bowersem, ředitelem anglického projektu Sigma Network - síť Support Center spoujících přes 80 univerzit napříč celou Anglií a Walesem.

25.1. se do akce Den otevřených dveří zapojili i naši studenti.

Dobrovolný seminář pro studenty všech fakult VŠB-TUO...

Na akci Zlepši si techniku s VŠB  se u jednoho stánku sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům 'Jak matematik vidí svět' a to jak pomocí neeuklidovské geometrie lze vytvořit trojúhelník, který má všech tři vnitřní úhly pravé.

Dobrovolný seminář z deskriptivní geometrie pro studenty všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 2. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště.