Rozvrh     Tutoři    Akce    Tutoriály     Materiály     Kontakt

Akce

  V každém termínu jsme vždy vybrali typické příklady na konkrétní zkoušková témata. 


Dobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali principy práce s diferenciálními rovnicemi...

V rámci tohoto zbrusu nového tutoriálu jsme oslovili zejména ty, kteří se chtějí dozvědět něco nad rámec základních kurzů matematiky.

Ve třech různých termínech jsme nabídli inovaci loňského tutoriálu na téma integračních metod.

Třídenní školení tutorů a organizátorů Support Center vedené Davidem Bowersem, ředitelem anglického projektu Sigma Network - síť Support Center spoujících přes 80 univerzit napříč celou Anglií a Walesem.

25.1. se do akce Den otevřených dveří zapojili i naši studenti.

Dobrovolný seminář pro studenty všech fakult VŠB-TUO...

Na akci Zlepši si techniku s VŠB  se u jednoho stánku sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům 'Jak matematik vidí svět' a to jak pomocí neeuklidovské geometrie lze vytvořit trojúhelník, který má všech tři vnitřní úhly pravé.

Dobrovolný seminář z deskriptivní geometrie pro studenty všech fakult VŠB-TU...