Akce

Dobrovolný seminář pro studenty 2. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště.

Na akci Art & Science se pod jedním stanem sešli matematici stavební a strojní fakulty a ukázali návštěvníkům, jak lze pomocí jednoduché matematické struktury vytvořit téměř umělecké dílo.

Téma: Jak mám vyřešit tuto diferenciální rovnici?
Dobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali principy práce s diferenciálními rovnicemi...

Téma: Jakou metodou mám vypočítat tento integrál?
Dobrovolný seminář, kde bylo studentům vysvětlováno, nejen jak se s jednotlivými integračními metodami pracuje, ale hlavně jak poznat, kdy použít kterých integračních metod...

Akce pořádaná u příležitosti mezinárodního dne čísla sloužící k propagaci MSC...

Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU...

MSC se poprvé přidalo k celorepublikové akci Noc Vědců...

Otevření MSC se zúčastnilo nejen velké množství studentů, ale také vedoucí Katedry matematiky a deskriptivní geometrie pan doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. a prorektor pro studium, pan prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.