Most downloaded files

Přehled vzorců pro integraci (Matematika II (funkce dvou proměnných, integrály a jeho aplikace, diferenciální rovnice))
Rovnice a nerovnice (sada příkladů s výsledky) (Základy matematiky (rovnice, nerovnice, úpravy výrazů))
Přehled vzorců pro derivování (1 str) (Matematika I (funkce, derivace, lineární algebra))
Složená funkce a její derivace (výklad a řešené příklady) (Matematika I (funkce, derivace, lineární algebra))
Parciální derivace, tečná rovina, lokální extrémy (sada příkladů s výsledky) (Matematika II (funkce dvou proměnných, integrály a jeho aplikace, diferenciální rovnice))
 
Powered by Phoca Download