Druhé online setkání nad Matematikou I, jehož náplní byla derivace funkce jedné proměnné, proběhlo opět v hojném počtu. Tentokrát lekci navštívilo 39 zvídavých studentů a věříme, že čas strávený s naší tutorkou Dášou Dlouhou byl nejen přínosný ale i příjemný. Odkaz na prezentaci v LMS.