S letním semestrem jsme zahájili již tradiční online tutoriály pro studenty, kteří si chtějí upevnit své znalosti v předmětu Matematika I. Podvečerní čas se rozhodlo nad vlastnostmi funkce jedné proměnné s naší osvědčenou tutorkou Dášou Dlouhou strávit  celkem 35 studentů a budeme se těšit na setkání další. Odkaz na prezentaci v LMS.