A po praktické části trochu teorie. Jste zběhlí v těchto pojmech? Kosoúhlé promítání (do nárysny, do půdorysny), Lineární perspektiva (jednoúběžníková, dvojúběžníková, trojúběžníková). Pokud ne, tak jste zřejmě nebyli mezi šesti studenty, kteří si přišli poslechnout Davida Chytila v LMS. A i tentokrát je k dispozici záznam..