V tomto semestru jsme pod taktovou Davidy Chytila pro studenty připravili sérii doplňkových hodin z deskriptivní geometrie. První z nich byla věnována Mongeově projekci se zaměřením na rovinu, přímku, průsečík přímky s rovinou, otáčení a sklápění. Online lekce se zúčastnilo 15 studentů. Záznam z lekce je k dispozici v LMS.