Počítání s exponenty, exponenciální funkce a exponenciální rovnice. To byla témata, která nalákala celkem 28 studentů. Pokud jste nestihli online lekci pod vedením našich tutorů Alžběty Lampartové a Tomášem Riemela, můžete si pustit záznam přímo v LMS.