V tomto týdnu byla studentům oporou naše tutorka Jana Jahodová.