Na online lekci jsme opět procvičovali funkce dvou proměnných, konkrétně lokální extrémy a sestavení rovnice tečné roviny. Lekci vedla Petra Schreiberová.