Na online lekci jsme procvičovali funkce dvou proměnných, konkrétně definiční obor a parciální derivace. Lekci vedla Petra Schreiberová.