Na online lekci jsme počítali určitý integrál. Aplikovali jsme ho při výpočtu obsahů rovinných útvarů a objemů rotačních těles. Lekci vedla Petra Schreiberová.