Na online lekci jsme počítali neurčitý integrál přímou metodou, substituční metodou a metodou per partes. Lekci vedla Petra Schreiberová.