Na online lekci jsme počítali neurčitý integrál substituční metodou a metodou per partes. Lekci vedla Petra Schreiberová.