Na online lekci jsme počítali neurčitý integrál přímou metodou. Lekci vedla Petra Schreiberová.