Tutoriály pro studenty 1. ročníků vedli Monika Jahodová, Václav Votoupal a Tomáš Riemel.