Opakování učiva Matematiky II. Téma hodiny bylo: diferenciál. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.