Opakování učiva Matematiky II. Téma hodiny bylo: určitý integrál a jeho užití. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.