Na online lekci jsme opakovali počítání s logaritmy, logaritmické funkce a rovnice. Lekci vedli Tomáš Riemel a Alžběta Lampartová.