Na online lekci jsme opakovali počítání s exponenty, exponenciální funkce a rovnice.. Lekci vedli Tomáš Riemel a Alžběta Lampartová.