Na online lekci jsme opakovali lineární a kvadratické rovnice a nerovnice. Lekci vedli Tomáš Riemel a Alžběta Lampartová.