Na online lekci jsme opakovali lineární, kvadratické a lineární lomené funkce. Lekci vedli Tomáš Riemel a Alžběta Lampartová.