Na online lekci jsme opakovali úpravy složených zlomků. Lekci vedli Tomáš Riemel a Alžběta Lampartová.