Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: inverzní matice a maticové rovnice.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.