Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: lineární algebra.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.