Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: užití derivace.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.