Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně diferenciální rovnice 1. řádu. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.