Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: derivace složené funkce jedné proměnné.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.