Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali kótovanému promítání, topografické plochám a průsečíky přímek s tělesy (plochou). Výuku vedla Dagmar Dlouhá.