Opakování učiva Matematiky II. Téma on-line hodiny bylo opakování integrace funkce jedné proměnné a diferenciální počet funkce dvou proměnných.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.