Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně integrace per partes, substituční metodou a rozklad na parciální zlomky. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.