Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně integrace per partes a substituční metodou. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.