Na online lekci jsme opakovali učivo Matematiky II, konkrétně parciální derivace a integrace per partes. Lekci vedly Petra Schreiberová a Zuzana Morávková.