Na on-line doplňkové hodině ze Deskriptivní geometrie jsme se věnovali kótovanému promítání - otáčení roviny do průmětny. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.