Opakování učiva Matematiky I. Téma on-line hodiny bylo: vlastnosti funkce jedné proměnné.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.