Na on-line doplňkové hodině ze Základů matematiky jsme se věnovali goniometrickým funkcím a rovnicím. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.