Opakování učiva Matematiky II. Téma on-line hodiny bylo opakování diferenciálního počtu implicitně zadaných funkcí.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.