Opakování učiva Matematiky II. Téma on-line hodiny bylo opakování diferenciálního počtu funkce dvou proměnných.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.