Věnovali jsme se aplikacím derivace a řešením soustav lineárních rovnic. Na on-line lekci bylo 7 studentů. Lekci vedla Zuzana Morávková.