Opakování učiva Matematiky II. Téma on-line hodiny bylo funkce dvou proměnných, tečná rovina a lokální extrémy funkce.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.