Opakování učiva Matematiky II. Téma on-line hodiny bylo definiční obor a derivace funkce dvou proměnných.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.