Opakování učiva Matematiky II. Na on-line hodině jsme se věnovali integraci funkce jedné proměnné.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.