Ještě před začátkrm semestru jsme on-line opakovali diferenciální rovnice. Lekci vedly Zuzana Morávková a Monika Jahodová.